SOCIOLOGIJA GRADA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ1x1
5B+4S
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
5B+4S