SOCIOLOGIJA GRADA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • da prepoznaju i razlikuju osnovne pojmove sociologije grada; • da razlikuju osnovne istorijske etape i teorijske pristupe u razvoju gradova; • da prepoznaju uticaj grada na društvo i društva na gradove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
4B+4S+4P
1x1
4B+4S+4P