OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČINA ZORIĆ2x1
1B+1S