SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ2x1
12B+2S+6P
2x1
12B+2S+6P