UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni šta je metodologija socioloških istraživanja i kakva je njena uloga u sociološkoj nauci, da prepozna doprinos najvažnijih sociologa koji su postavili temelje i razvijali metodologiju socioloških istraživanja od konstituisanja sociologije kao naučne discipline do danas, objasni ulogu uzročnog objašnjenja društvenih pojava pomoću zakona i teorija u sociološkoj nauci, objasni značaj razumijevanja i objašnjenja društvenih pojava, kreira plan za istraživanje društvenih pojava i operacionalizuje društvene pokazatelje, objasni neophodnost povezanosti teorije i istraživanja u razvoju nauke kao oblika ljudskog stvaralaštva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ3x1
38B+1S+23P
2x1
38B+1S+23P

Prijava na Distance Learning platformu

Obavještenje o dostavljanju materijala