TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
8B+2S+11P
GORAN ĆERANIĆ3x1
8B+2S+11P
2x1
8B+2S+11P