TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Prepozna osnovna obilježnja različitih društveno-ekonomskih formacija (robovlasničko društvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam); • Analizira društveno grupisanje u različitim društveno-ekonomskim sistemima; • Objasni pojаm društvene strаtifikаcije, pokretljivosti i spozna porijeklo i mehanizme društvenih nejednаkosti; • Objasni pojаm društvene uloge i društvenog položaja; • Proučava klasno konfliktni elitistički i funkcionalni model društva; • Analizira razvoj kapitalizma i socijalizma kao posebnih društvenih sistema, kao i da objasni socijalnu stratifikaciju kapitalističkog i socijalističkog društvenog poretka; • Analizira savremeni svjetski system i promjene u socijalnoj stratifikaciji postsocijalističkih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ3x1
7B+6S+10P
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
7B+6S+10P