SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ2x1
10B+6S+10P
2x1
10B+6S+10P

Nova objava - 20.03.2020 23:06

Nova objava - 14.04.2020 23:17

Nova objava - 08.04.2020 22:42

Nova objava - 08.04.2020 01:15

Nova objava - 01.04.2020 23:29

Nova objava - 01.04.2020 11:35

Nova objava - 28.03.2020 21:20