KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • Shvati razvoj savremenih tendencija u okviru nauke o društvu. • Prepozna značaj sociologije kao angažovane nauke u odnosu na društvenuu zajednicu. • Prepozna značaj sociologije u poboljšanju života čovjeka u zajednici. • Prepozna značaj, uticaj i upotrebljivost osnovnih teorijskih paradigmi u savremenoj sociologiji od 19vijeka do danas. • Prepozna i odredi proces razvoja i utemeljenja posebnih socioloških disciplina kroz razvoj savremenih teorijskih paradigmi. • Prepozna značaj društveno kulturnog konteksta za nastanak socioloških razmišljanja o čovjeku i njegovom mjestu u društvu. • Shvati značaj teorijskog utemeljenja problema istraživanja u procesu naučno istraživačkog rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO PEROVIĆ3x1
38B+1S+2P
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
38B+1S+2P