KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
34B+6S+1P
DRAGO PEROVIĆ3x1
34B+6S+1P