Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Etnologije, student će biti u mogućnosti da: • Razlikuje osnovne etničke kategorije (etnos, etnicitet, gens, pleme, narod, nacija, nacionalna manjina, nacionalnost). • Tumači teorije o etnosu i naciji. • Analizira pojmove etnički stereotipi, etnocentrizam, nacionalizam, šovinizam, rasizam. • Ovlada kriterijumima sistematizacije etničkih i nacionalnih grupa. • Analizira etnogenetske procese u izgradnji etničkog i nacionalnog identiteta. • Analizira identitet u procesualnom kontekstu i razumije kategoriju nadnacionalnog identiteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
34B+4S
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
34B+4S

Nova objava - 19.10.2020 21:46

Nova objava - 05.10.2020 23:07 - Етнологија