Lidija Vujačić


Lidija Vujačić
Šifra: 190981
Prezime i ime: Lidija Vujačić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJA1SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJA2SOCIOLOGIJA MASOVNIH KOMUNIKACIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije