KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da objasni neophodnost povezanosti istraživanja i teorije, objasni osnovne elemente naučnog obavještenje, razumije osobenosti kvalitativnih istraživanja, konstruiše nacrt kvalitativnog istraživanja, da razumije posmatranje kao istraživačku metodu, objasni sprovođenje fokus-grupnog istraživanja, objasni biografski i metod slučaja, razumije način sprovođenja analize sadržaja, kodiranje i analizu kvalitativnih podataka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ2x1
5B+5S+14P
2x1
5B+5S+14P