KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ2x1
8B+4S+17P
2x1
8B+4S+17P