Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik I (semestar I, broj ECTS 2, fond časova 2P) Po položenom ispitu, student će biti u mogućnosti da: 1. ovlada osnovnim jezičkim vještinama govora i pisanja, 2. primjenjuje usvojeni vokabular pismeno i usmeno, 3.analizira i primjenjuje određene gramatičke strukture, 4.unaprijedi tehniku prevođenja na maternji i na engleski jezik, 5.samostalno iznosi i obrazlaže stavove na engleskom jeziku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1
94B+8S+2P

Nova objava - 22.09.2020 13:25

Nova objava - 12.09.2020 13:19