ISTORIJA POLITIČKIH I SOCIJALNIH TEORIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: •Shvati i odredi početak razvoja naučne, političke i socijalne misli uopšte. •Prepozna matricu razvoja intelektualnog razvojnog činioca u ljudskom društvu. •Prepozna čitav spektar različitih filozofskih, političkih i socijalnih ideja i teorijskih sistema od antičke Grčke do 19 vijeka •Prepozna značaj društveno kulturnog konteksta za nastanak političkih i socijalnih ideja o čovjeku i društvu. •Prepozna savremenost, aktuelnost i ”upotrebljivost„ političkih i socijalnih u aktuelnom trenutku. •Kreira lični odnos razumjevanja društvenih odnosa i procesa prema društvenoj zajednici u kojoj živi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
34B+3S+1P
DRAGO PEROVIĆ3x1
34B+3S+1P

Nova objava - 19.10.2020 21:42

Nova objava - 01.10.2020 14:35 Прво предавање

Nova objava - 05.10.2020 22:56 Историја социјалних и политичких теорија