SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Sociologije komunikacija I, student će biti u mogućnosti da: • Razlikuje osnovne komunikološke pojmove (informacija, znak, kod, kontekst, dijalog). • Objasni transmisioni i ritualni pojam komunikacije. • Analizira procese razmjene informacija na različitim nivoima (intrapersonalna, interpersonalna, grupna i masovna komunikacija). • Razlikuje pojmove publike, javnosti, javne sfere kroz teorije javnosti. • Analizira koncept javnog mnjenja, odnos javnog mnjenja i vrijednosti. • Tumači teorije javnog mnjenja i pojam spirale tišine. • Analizira nove vrste javne sfere (cyber space).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ3x1
1S
2x1
1S

Sociologija komunikacija I (vježbe)- specijalističke studije

Sociologija komunikacija I (vježbe)

Sociologija komunikacija I vježbe

Sociologija komunikacija I vježbe

Sociologija komunikacija I vježbe 16.11.2020.

Sociologija komunikacija (specijalističke studije) I vježbe