TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave sociologije u srednjoj školi (uvođenje učenika u sociološku terminologiju i sociološki način mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave sociologije na primjeru predmetnog programa sociologije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradicionalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva sociologije. 4. Pripremi verbalne i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi sociologije. 6. Procjenjuje uspješnost svog rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ2x1
1S
2x1
1S

Teorijske osnove metodike sociologije - XIV sedmica nastave 27.12.2021 11:35

Teorijske osnove metodike sociologije - XIII sedmica nastave 20.12.2021 16:58

Teorijske osnove metodike sociologije (predavanja) - XII sedmica nastave 14.12.2021 16:36

Teorijske osnove metodike sociologije (predavanja) - XI sedmica nastave 07.12.2021 12:01

Metodika nastave sociologije (predavanja) - X sedmica nastave 30.11.2021 17:43

Teorijske osnove metodike sociologije (predavanja) - IX sedmica nastave 23.11.2021 12:26

Teorijske osnove metodike sociologije - 30.11.2020 14:24

Teorijske osnove metodike sociologije - 23.11.2020 23:59

Teorijske osnove metodike sociologije - predavanje 16.11.2020 16:23

Teorijske osnove metodike sociologije - predavanje 02.11.2020 12:49

Teorijske osnove metodike sociologije - predavanja 28.10.2020 13:07

Teorijske osnove metodike sociologije - predavanja 21.10.2020 12:36