SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Sociologije masovnih komunikacija, student će biti u mogućnosti da: • Objasni istorijski kontekst (masovnih) medija i društvene posljedice razvoja. • Analizira kroz studije kulture medijsku kulturu i društvo. • Analizira odnos medija, ideologije i politike. • Istakne efekte medijske kulture kroz specifične žanrovske sadržaje. • Analizira uticaj medija na konstrukciju postmodernističkog identiteta. • Prepozna značaj kulturnog aktivizma u medijskom društvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ3x1
1S
3x1
1S