METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi sociologije. 2. Analizira predmetne programe iz sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave sociologije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu sociologije u gimnaziji i srednjim stručnim školama u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike sociologije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (razvijanje sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIRKA LUČIĆ4x1
2S
SLAVKA GVOZDENOVIĆ2x1
2S