Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da pokaže analitički odnos prema teorijama roda, definiše kategoriju roda u demokratskom društvu, da objasni relaciju roda i politike, roda i religije, roda i medija, roda i zdravlja, roda i nasillja, da prepozna značenje rodnih razlika u porodici, da shvati formiranje rodnog identiteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ