OSNOVI EKONOMSKE SOCIOLOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepoznati i definisati temeljne paradigme, kategorije i koncepte u ekonomskoj sociologiji, prepoznati i kritički vrednovati ključne koncepte u teorijskim i empirijskim analizama odnosa društva i ekonomije, primijeniti različite pristupe i koncepte sociologije u analizi društvenih pojava i problema vezanih uz ekonomsku sferu društva, argumentovano raspravljati o ekonomskim problemima i pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
8B
2x1
8B