TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave sociologije u srednjoj školi (uvođenje učenika u sociološku terminologiju i sociološki način mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave sociologije na primjeru predmetnog programa sociologije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradicionalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva sociologije. 4. Pripremi verbalne i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi sociologije. 6. Procjenjuje uspješnost svog rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIRKA RAKONJAC2x1
8B
SLAVKA GVOZDENOVIĆ2x1
8B