SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH POKRETA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Razumije i shvati ulogu društvenih pokreta kao korektiv u smanjivanju i ublažavanju antagonizama u savremenim društveno-političkim procesima; • Sposoban da oblikuje sopstvena stanovišta u ulozi i značaju društenih pokreta u oblikovanju zvaničnih političkih progarama i orijentacija; • Uviđa ulogu i značaj feminističkog pokreta sa stanovišta rodne senzitivnosti; • Oblikuje svijet o ekološkim problemima kao vodećoj paradigmi novih društvenih pokreta; • Razvija stavove o važnosti mirovnih pokreta u savremenom „rizičnom“ društvu i proaktivno djeluje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
5B+1S
1x1
5B+1S