ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi. Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi. Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
5B+1S
2x1
5B+1S