OPŠTA PSIHOPATOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Posjeduju znanja neophodno kako bi odredio mentalno zdravlje i psihopatologiju; 2. Posjeduju znanje o epidemiologiji mentalnih poremećaja; 3. Razumije psihičke funkcije i poremećaje psihičkih funkcija; 4. Klasifikuje mentalne poremećaje; 5. Dijagnostifikuje mentalne poremećaje; 6. Teorijski potkrijepi psihopatologiju i demonstrira prikazima slučajeva mentalne poremećaje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ