SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.opiše i primjeni znanja o brojnim fenomenima koji se javljaju u međuljudskoj interakciji (u unutargrupnim i međugrupnim relacijama); 2.objasni procese koji su u osnovi spoznaje socijalne sredine i socijalne percepcije; 3.analizira teorije i agense socijalizacije; 4.argumentovano diskutuje u grupi; 5.analizira socijalnopsihološke aspekte socijalne patologije; 6.objasni različite vrste socijalnih uticaja (socijalna facilitacija, konformizam); 7.objasni i razlikuje stavove, njihove komponente i vrste, te načine kako se formiraju i koja im je funkcija; 8.anticipira nastanak i razvoj socijalnopsiholoških fenomena.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ