OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ3x1
16B+10S+1P
2x1
16B+10S+1P