ENGLESKI JEZIK U STRUCI III


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. Uspješno primjenjuju stečeno znanje zasnovano na programu srednjeg nivoa (Intermediate Level) znanja engleskog jezika, putem osnovnih jezičkih vještina kao što su slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. 2. Pravilno primjenjuju različite gramatičke oblike, uključujući glagolska vremena i kondicionalne konstrukcije u različitim jezičkim kontekstima. 3. Posjeduju znanje osnovnih gramatičkih kategorija u engleskom jeziku, sa posebnim naglaskom na prepoznavanju kategorije glagolskog stanja i njenih članova aktiva i pasiva. 4. Uspješno primjenjuju stručnu psihološku terminologiju na engleskom jeziku. 5. Učestvuju u komunikaciji u uobičajenom kontekstu kao i kontekstu karakterističnom za svoju studijsku oblast.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ