ENGLESKI JEZIK U STRUCI III


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ
DIJANA MIRKOVIĆ