Dijana Mirković


Dijana Mirković
Šifra: 190082
Prezime i ime: Dijana Mirković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1SAVREMENE TENDENCIJE U ANGLOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 10 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKA KNJIŽEVNOST I -SREDNJI VIJEK0 x 01 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 20 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 - RENESANSA I RESTAURACIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK U STRUCI I0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK U STRUCI II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKA KNJIŽ.5- KNJIŽEVNOST 19. VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 - KNJIŽEVNOST 20 VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6POSLOVNA KOMUNIKACIJA S PROJEKTNIM RADOM0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana MirkovićKarakterizacija kroz prizmu modernističkih narativnih tehnika u kratkoj prozi Katherine Anne PorterKnjiževna smotra