Dijana Mirković


Dijana Mirković
Šifra: 190082
Prezime i ime: Dijana Mirković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor