Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vlada osnovnim znanjima o pojmovima mentalnog zdravlja I mentalnog poremećaja Poznaje istorijat I osnovne savremene modele mentalnog poremećaja Vlada znanjima o akcidentnim I razvojnim krizama tokom životnog ciklusa Razumije I kreira primarnu prevenciju u oblasti mentalnog zdravlja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija