Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.poznaje fenomene koji pripadaju oblasti psihologije rada; 2.identifikuje psihološke korelate uspjeha na radu; 3.posjeduje znanja iz oblasti ergonomije; 4.planira profesionalnu orijentaciju i selekciju; 5.identifikuje organizacionu strukturu i dizajn; 6.analizira procese koji karakterišu donošenje odluka u organizacijama; 7.identifikuje principe komunikacije u organizacijama, te uporedi njihove ishode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Profesionalni razvoj kadrova

Profesionalna orijentacija i selekcija

Ekonomija vremena i pokreta; Cirkadijalni ritmovi

Problemi psihologije rada

Psihologija rada kao primijenjena nauka

Organizaciona struktura i dizajn