OSNOVI STATISTIKE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Shvati značaj statistike u psihologiji i i značaj psiholoških istraživanja. 2. Shvati osnovne statističke pojmove. 3. Razlikuje neprekidna i kategorijska obilježja, kao i da pravi razliku između skala mjerenja. 4. Grupiše i analizira podatke, određuje prisustvo nestandardnih opservacija. 5. Izračuna mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta. 6. Shvati značaj normalne i da prepozna asimetrične raspodjele. 7. Prepozna značaj asimetričnih raspodjela u modelovanju statističkih podataka. 8. Implementira i tumači parametarske statističke testove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
30B+10P
BOŽIDAR POPOVIĆ3x1
30B+10P

Rezultati završnog ispita

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Rezultati popravnog završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Termin za pregled radova

Rezultati završnog ispita