Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. Uspješno demonstriraju znanje stečeno u toku semestra putem osnovnih jezičkih vještina: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. 2. Prepoznaju i primjenjuju gramatičke strukture i vokabular u skladu sa programom srednjeg nivoa (Intermediate Level) znanja engleskog jezika. 3. Koriste glagolska vremena u različitim jezičkim kontekstima. 4. Koriste naučnu terminologiju iz oblasti psihologije i njenih poddisciplina. 5. Razumiju pisani i izgovoreni jezički sadržaj karakterističan za oblast psihologije i njenih poddisciplina. 6. Učestvuju u komunikaciji u uobičajenom kontekstu i kontekstu karakterističnom za svoju studijsku oblast.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija