ENGLESKI JEZIK U STRUCI I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. Uspješno demonstriraju znanje stečeno u toku semestra putem osnovnih jezičkih vještina: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. 2. Prepoznaju i primjenjuju gramatičke strukture i vokabular u skladu sa programom srednjeg nivoa (Intermediate Level) znanja engleskog jezika. 3. Koriste glagolska vremena u različitim jezičkim kontekstima. 4. Koriste naučnu terminologiju iz oblasti psihologije i njenih poddisciplina. 5. Razumiju pisani i izgovoreni jezički sadržaj karakterističan za oblast psihologije i njenih poddisciplina. 6. Učestvuju u komunikaciji u uobičajenom kontekstu i kontekstu karakterističnom za svoju studijsku oblast.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x1
18B+8S+1P
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ2x1
18B+8S+1P

Termin održavanja testa i popravnog kolokvijuma, Engleski jezik u struci I

Nova objava - 02.11.2022 20:34