UVOD U PSIHOPATOLOGIJU


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ3x1
17B+7S+4P
2x1
17B+7S+4P