PRIMIJENJENA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) praktično primjenjuje znanja u procesu identifikacije problema psihičkog razvoja i njihovog rješavanja; 2) predviđa tok psihičkog razvoja pojedinca i osmišljava program aktivnosti neophodnih za optimalan razvojni put koristeći relevantne metodološke pristupe i vršeći adekvatan izbor tehnika ispitivanja; 3) učestvuje u profesionalnim diskusijama pronalazeći adekvatna objašnjenja i rješenja problema psihičkog razvoja; 4) uvažava i primjenjuje etička pravila poštovanja ličnosti i prava pojedinca u praksi rada na psihičkim razvojnim fenomenima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ2x1
15B+11S+5P
OLIVERA KALAJDŽIĆ3x1
15B+11S+5P