OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA KAŠĆELAN2x1
14B+10S+4P
BOJANA MILETIĆ3x1
14B+10S+4P