OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše znanja o brojnim fenomenima koji se javljaju u međuljudskoj interakciji; 2. objasni procese koji su u osnovi spoznaje socijalne sredine i socijalne percepcije; 3. Argumentovano diskutuje u grupi; 4. analizira socijalnopsihološke aspekte socijalne patologije; 5. identifikuje vrste socijalnih uticaja; 6. Anticipira nastanak i razvoj socijalnopsiholoških fenomena.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA MILETIĆ3x1
14B+9S+6P
MILENA ABRAMOVIĆ2x1
14B+9S+6P