PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. projektuje socijalnopsihološko istraživanje 2. analizira relacije socijalne psihologije i okoline; 3. unapređuje socijalnu percepciju i identifikuje individualne preduslove pravljenja grešaka prilikom zaključivanja o sopstvenim i uzrocima ponašanja drugih; 4. primjeni tehnike za efikasnije donošenje odluka individualno ili u grupi; 5. razlikuje strategije za prevladavanje stresa i konfliktnih situacija; 6. Radi sa grupama specifičnih socijalnih potreba.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA MILETIĆ3x1
11B+7S+4P
MILENA ABRAMOVIĆ2x1
11B+7S+4P