PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA KAŠĆELAN2x1
13B+4S+6P
BOJANA MILETIĆ3x1
13B+4S+6P