PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vlada savremenim psihološkim znanjima o teorijama, metodu i tehinkama kriznog intervenisanja. Vlada opštim i specifičnim vještinama kriznog intervenisanja na različitim nivoima. Vlada strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama. Prepoznaje i prevenira profesionalne i lične krize kod pomagača

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ2x1
13B+8S+7P
VESELINKA MILOVIĆ2x1
13B+8S+7P