PSIHOLOGIJA LIČNOSTI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) razlikuje pristupe saznavanja i proučavanja ličnosti, 2) kritički sagledava izučavane teorije ličnosti i vrši adekvatan i sveobuhvatan pristup objašnjenju strukture, dinamike i razvoja ličnosti, 3) primjenjuje različite teorijske pristupe strukturi i dinamici ličnosti za objašnjenje različitih fenomena ponašanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ2x1
16B+8S+2P
MILORAD SIMUNOVIĆ2x1
16B+8S+2P