PSIHOLOGIJA LIČNOSTI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. preko teorijskih i praktičnih znanja identifikuje formalna i suštinska svojstva teorija ličnosti; 2. razlikuje najznačajnije pristupe objašnjenju strukture, dinamike i formiranja ličnosti; 3. kritički sagledava različite teorije ličnosti i vrši adekvatan i sveobuhvatan pristup objašnjenju strukture i dinamike ličnosti; 4. primjenjuje teorijska saznanja o strukturi i dinamici ličnosti u objašnjavanju ponašanja pojedinca, kao i predviđanju ponašanja; 5. kritički sagledava dosadašnje, kao i mogućnosti budućih tokova formiranja teorija ličnosti; 6. upućuje na značaj različitih teorijskih pristupa strukturi i dinamici ličnosti za objašnjenje različitih fenomena ponašanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ2x1
39B+5S+2P
MILORAD SIMUNOVIĆ2x1
39B+5S+2P