PSIHOLOGIJA MENTALNOG ZDRAVLJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vlada osnovnim znanjima o pojmovima mentalnog zdravlja I mentalnog poremećaja Poznaje istorijat I osnovne savremene modele mentalnog poremećaja Vlada znanjima o akcidentnim I razvojnim krizama tokom životnog ciklusa Razumije I kreira primarnu prevenciju u oblasti mentalnog zdravlja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
17B+9S+11P
VESELINKA MILOVIĆ2x1
17B+9S+11P