OSNOVI PEDAGOGIJE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će moći da: -objasni istorijski razvoj pedagoške misli -prepozna ideje pedagoških klasika -zaključuje o značaju individualizacije i demokratizacije u v-o radu -tumači osnove savremnih obrazovni sistema -analizira psihološke osnove inkluzivnog obrazovanja -razlikuje specifičnosti v-o rada sa hiperaktivnom i hipoaktivnom djecom -procjenjuje primjenjivost pedagoškog znanja u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
16B+8S+1P
MILICA JELIĆ2x1
16B+8S+1P