Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje sociološku nauku i koristi njena saznanja o društvu, društvenim procesima, i promjenama; - Upotrebljava elemntarna znanja o izučavanju društvene strukture, uzročno-posljedičnim odnosima unutar i između strukturnih elemenata; - Razvija istraživačko-empirijsku praksu i primjenjuje rezultate u praksi; - Pokazuje vještine u korišćenju metodološko-sociološke aparature sociologije; - Analizira društvene grupe, porodicu, rodne odnose, društvenu moć i klase shodno planu iz nastave sociologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Online predavanje SOCIOLOGIJA

Online predavanje

Zavrsni ispir

Zavrsni ispit

Kolokvijum

Sociologija

Sociologija plan rada i ispitna pitanja

PREDAVANJE

PREDAVANJE

PREDAVANJE

PREDAVANJE