MENTALNO TESTIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.poznaje istoriju i razvoj psiholoških testova koji mjere kognitivne sposobnosti; 2.primjeni testove mentalnih sposobnosti kod djece i odraslih; 3.posjeduje znanja o načinima ustanovljavanja metrijskih karakteristika testova, o principima klasifikacije testova u odnosu na prirodu zadatka, predmet mjerenja, načine primjene i trajanje mjerenja; 4.napiše izvještaja o individualnom i grupnom testiranju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANJA ĐURIĆ
BOJANA MILETIĆ2x1

Mentalno testiranje - vježbe 19.10.2020.