PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vlada savremenim psiholoških znanjima o teorijama, metodu i tehnikama kriznog intervenisanja Vlada opštim i specifičnim vještinama kriznog intervenisanja na različitim nivoima Vlada strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama Prepoznaje, i prevenira profesionalne i lične krize kod pomagača

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
4S+1P
VESELINKA MILOVIĆ2x1
4S+1P