PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.mijenja organizacionu klimu i upravlja organizacionim promjenama; 2.identifikuje izvore zadovoljstva na poslu; 3.formira timove i provjerava njihovu kohezivnost; 4.testira i mjeri timski učinak; 5.upravlja stresom i konfliktima na poslu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJA DULOVIĆ2x1
2x1