STUDIJA SLUČAJA(ZA KLINIČKU,ORGANIZACIONU I PEDAGO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ1x1
20B
5x1
20B