PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.osmisli optimalan plan razvoja ljudskih resursa u organizacijama; 2.analizira konkurentski položaj organizacija; 3.razlikuje tipove organizacionih uloga (direktor, rukovodilac, menadžer, lider…); 4.razumije karakteristike konkurentskog preduzetničkog ponašanja; 5.razvija sopstvene potencijale za liderstvo; 6.razvija kritičku svijest o najvažnijim problemima ove oblasti, mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu organizacionog psihologa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ2x1
20B+10S
MIRJANA KULJAK2x1
20B+10S