PSIHOTERAPIJSKI MODALITETI(ZA KLINIČ,ORGANIZ.I PED


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ5x1
20B+1S